Leka för att lära med barnen som våra lärare? -Kanske är det dags att barnen lär oss ett och annat om lek!

Är det något som kommer naturligt för barnen så är det lek! Ta en så vardagligt, enkel och tråkig aktivitet som att gå till bussen och barnen gör den rolig med lek. Barnen går oftast inte utan de springer, hoppar eller kanske kör en liten cirkel innan de är framme. Kanske måste denna entusiasm hejdas av oss vuxna vid vissa ögonblick, ifall vi anser att det är för farligt eller ej är rätt plats för lek. Om jag säger att det är viktigt att barnen får utrymme i sitt liv för att leka så kommer jag antagligen inte få många motargument. Det flesta vet att barn leker och de flesta vet att det är viktigt att de får göra det men när det kommer till när och hur så kanske debatten blir lite större. Sedan är kanske tanken att leken även är viktig för oss vuxna desto mer främmande.

Det finns plats för lek i läroplanen och i skolverkets hemsida kan man bland annat läsa att ”särskilt under de tidiga skolåren har lek stor betydelse för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper”. Skolverket nämner även att lek och lärande är olika företeelser men med vissa gemensamma drag (Skolverket 2020).

Enligt Skolforskningsinstitutet (2020) vet vi dock ännu inte tillräckligt om lekens utvecklande potential även om lekens utvecklande blivit mer på tapeten än tidigare. Ett projekt de drivit är att utveckla en lekbaserad förskoledidaktik. Niklas Pramling (projektledare och även professor i pedagogik) tycker enligt  artikeln ”Utan lek inget lärande” att diskussionen är förenklad ifall man diskuterar om barnen ska få leka mer i förskolan eller istället mera undervisning för att förbereda skolstart. Det Niklas Pramling och förskoleforskarna bakom det tidigare nämnda projektet frågar sig är alltså varför måste man välja? Det ena kan alltså inkorporeras med det andra. Lek behöver inte avgränsas ifrån lärande.

Själv har jag alltid som motto på dansen att det ska vara kul och av egen erfarenhet efter runt 4 år med att jobba med barndans så ökar motivationen inför lärande om man kombinerar dansen med lek! Leken är även ett sorts lärande i sig. Språket är ett exempel. Dansar vi till en låt på engelska och gestaltar olika rörelser till låten så är det ju ganska lätt att gissa att man kanske lär sig vissa fraser och att de inte glöms bort lika snabbt som om man skulle sitta och kolla på ett papper för att memorera de. Det finns även forskning som inriktar sig på att förstå hur lärande av ämnen som språk kan förstärkas med hjälp av dans, musik och andra estetiska ämnen och hur olika ämnen kan kombineras och förstärka varann.  Jag lägger in en länk till en artikel om hur musik till exempel kan vara gynnsamt för språk på slutet av denna text om det finns intresse för att läsa mer om det.

När det gäller barn så har jag märkt att lek är ett bra verktyg för att göra dansen ännu mer rolig och även ett sätt att skapa trygghet i gruppen. Jag kan säga att detta gäller inte endast för barnen. Vi vuxna slappnar också av och börjar njuta av nuet när vi är med i leken. Om jag vill att ett barn ska testa ett lite svårare steg så är det mycket roligare att göra det på ett lekfullt sätt än att räkna takter. Det är faktiskt också rätt mycket roligare för mig som vuxen att göra det på det sättet också. Till exempel kan jag köra huvud, axlar, knä och tå ramsan som många barn är vana vid att göra och sen bryta av efter knä och visa en helt annan rörelse! Till exempel huvud, axlar knä och eller huvud, axlar, knä och häl, tå och hoppa till sidan! Det finns oändliga möjligheter för att kombinera lek och lärande. Fokus behöver inte heller alltid vara steginlärning. Det kan kännas befriande att få gestalta precis hur man känner sig vid ett tillfälle utan att tänka att det måste se ut på rätt sätt. Det är viktigt att man tillåter sig att ha kul!

Jag skulle alltså även hävda att leken är viktigt för oss vuxna! Vill man fortsätta utveckla sig själv som vuxen så tror jag lek är ett bra verktyg. I boken Dansen historia (2004) står det att leken idag har förvisats till barnkammaren (Ulvros 2004, 99). Författaren Eva Helen Ulvros berättar i boken om att synen på dans och lek har förändrats genom tiderna. En ytterst intressant parallell som hon gör är att hon kopplar prestationsinriktning till när tidtagarur börjades användas. Enligt henne så hade man i det äldre samhället ingen klar gräns för när ett spel skulle sluta, man höll helt enkelt på så länge det var roligt (Helen Ulvros 2004, 101).

Så kanske är det dags att gömma undan klockan för en stund! Så kör vi gör vi alltid på dansen i Lalalas Company. Det är därför ett pass kan se ut helt olikt från det andra. Ibland är vissa låtar, lekar eller danser mer roliga än andra och vilket som går hem, det märker man på gruppen! Så om vi inte ses på ett av mina danspass, så lek och dansa hemma eller någon annanstans. Glöm inte att leken den kan också vara viktig för oss vuxna. Kanske borde det också forskas mer om det och jag slår vad om att det finns forskning som också bekräftar den tanken!

Referenser:

Bok:

Ulvros, Eva H. 2004. Dansens historia, dans och lek i Sverige. Lund: Historiska Media. ISBN 9789175452289.

Webbartiklar:

Artikel om musik och språk:

Adelai, Amina. Musik gynnsamt för elevers språkutveckling. Svt. 2017-03-24.

https://www.svt.se/kultur/musik/musik-gynnsamt-for-elevers-sprakutveckling (Hämtad: 2020-10-30)

Nylander, Lotta. 2019. Utan lek inget lärande. Forskning.se 2019-10-22. https://www.forskning.se/2019/10/22/utan-lek-inget-larande/ (Hämtad 2020-10-30)

Webbsidor:

Skolverket. Lek i förskoleklass. 2020-06-11.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/pedagogik-i-forskoleklass/lek-i-forskoleklass. (Hämtad 2020-10-30).

Skolforskningsinstitutet. Lärande i och av lek. 2020-05-20.

https://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/finansierade-forskningsprojekt-2016/larande-i-och-av-lek/ (Hämtad 2020-10-30).

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: